Flexibelt arbetssätt kräver bra IT-stöd

I skolor och på de flesta arbetsplatser finns det idag mer och mer teknik involverat. Digitaliseringen gör att fler flexibla arbetssätt utvecklas men det ställer också högre krav på bra IT-stöd. Det är nu för tiden inte ovanligt att eleverna i skolan gör sina läxor genom olika appar i sina smartphones och läsplattor, eller att företaget tillsammans kopplar ihop sina laptops till en stor skärm där de tillsammans redigerar dokument. Appar blir allt vanligare att arbeta i, antingen tillsammans med internetbaserade program eller genom att lägga samma app i alla av företagets datorer. IT-stöd innebär att det finns tillräckligt med tekniska hjälpmedel så att arbetet kan skötas ostört och obehindrat av tekniska begränsningar. Då fler människor arbetar över internet finns det idag krav på att det ska gå att kommunicera, arbeta och producera tillsammans genom olika appar och sidor och med särskild teknologi. Slack är ett bra exempel på ett virtuellt mötesrum som alla arbetsgrupper i en organisation kan nå, oavsett var i världen de befinner sig. IT-stöd kan även innebära att det finns tillräckligt med tekniska hjälpmedel för dem som behöver extra stöd i vardagen, till exempel läs- och skrivhjälpmedel för elever med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Vi går mot en virtuell framtid och kravet för ett bra IT-stöd blir större och större.

(Visited 95 times, 1 visits today)