Vad innebär datalagringsdirektivet?

Europaparlamentet utfärdade år 2006 ett direktiv om lagring av elektronisk data som i folkmun kallas för datalagringsdirektivet. I maj samma år trädde direktivet i kraft och skulle tillämpas av samtliga EU-länder senast den 15:e september 2007. Upptrappningen av terrorism inom Europas gränser utgjorde startskottet för den Europeiska Unionens önskan att i brotts- och terrorbekämpande syfte […]

Mer