Vad innebär datalagringsdirektivet?

Europaparlamentet utfärdade år 2006 ett direktiv om lagring av elektronisk data som i folkmun kallas för datalagringsdirektivet. I maj samma år trädde direktivet i kraft och skulle tillämpas av samtliga EU-länder senast den 15:e september 2007. Upptrappningen av terrorism inom Europas gränser utgjorde startskottet för den Europeiska Unionens önskan att i brotts- och terrorbekämpande syfte lagstifta angående datalagring. Då datalagringsdirektivet gav EU mandat att ta del av data ur allmänt tillgängliga kommunikationstjänster, skapades det inte minst i Sverige en livlig debatt om personlig integritet och yttrandefrihet. Särskilt fildelnings- och datorspelsentusiaster var starkt representerade bland de som krävde att datalagringsdirektivet skulle rivas upp. Efter åtta år förklarade svenska regeringen genom Post- och Telestyrelsen att direktivet enligt EU-domstol slutat gälla. Huruvida det var gamers eller svenska EU-parlamentariker som fick detta att gå igenom går det än idag att fundera över. Oavsett så anser många att dator och TV-spel är en positiv kraft för förändring i samhället och för att brottas med samtidens måhända viktigaste fråga finns det nu de som spelar spel för integrationen.

(Visited 76 times, 1 visits today)