Varför är digitaliseringsstrategi viktigt?

Använder du dig av någon digitaliseringsstrategi på jobbet? Frågan kan tyckas luddig men är alltmer relevant för företag idag. Tänk efter, hur går det till när ni har möten? Vissa arbetsplatser delar ut papper med dagordningen medan andra sköter allt via datorn. Att ha en digitaliseringsstrategi innebär att man går över till att sköta mer saker virtuellt. Det finns flera viktiga aspekter av detta. En påtaglig skillnad är att man minskar pappersanvändandet vilket både sparar pengar och drar ned på miljöpåverkan. Genom att förlägga mer information på webben blir den mer tillgänglig. Samtidigt kan detta dock tillföra en ökad risk för informationsintrång. Svenska företag behöver ha en tydlig digitaliseringsstrategi för att inte tappa konkurrenskraft på den alltmer virtuella marknaden. De flesta stora företag är helt digitaliserade, mer eller mindre. Det är mer tidseffektivt och ligger verkligen i tidens anda. Det är dock avgörande att digitaliseringsprocessen sker på ett säkert sätt så att obehöriga inte får tillgång till något som inte berör dem.

(Visited 179 times, 1 visits today)